KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZ KAPAKLARININ İÇERİ DÖNMESİ ( ENTROPİUM)

    Çeşitli sebeplerle göz kapaklarının  göz küresine doğru dönmesiyle şekillenen bir göz hastalığıdır. Kedi ve köpeklerde görülebilir. Göz kapağının kenarındaki kirpiklerin göze batarak irritasyon oluşturması sebebiyle gözde akıntı hatta korneada ülserlere ve delinmelere yol açabilir. Pers ve Himalayan kedileri ile Shar-Pei, Chow chow gibi köpek ırklarında sıklıkla rastlanabilir. Tedavisi operatiftir.İçeri yönelen göz kapaklarına müdahele edilerek durum düzeltilebilinir.

KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZ KAPAKLARININ İÇERİ DÖNMESİ ( ENTROPİUM)