KEDİ VE KÖPEKLERDE KATARAKT

    Lensin yoğunluk kazanarak saydamlığını kısmi ya da tam olarak kaybetmesiile görüşün tam ya da sınırlı olarak kaybolmasıdır. Çok çeşitli sebeplerle oluşabilir. Konjenital (doğuştan) yani bir takım göz anomalileri ile birlikte görülebildiği gibi , diyabetik havyanlarda (şeker hastalığı), yaşlı hayvanlarda ya ada travma sonucu oluşabilir.

    Hastada görüş kaybı ve gözde mavi-beyaz bir görüntüyle kendini belli eder. Kataraktın ilaçla tedavisi yoktur. Tedavisi operatiftir.  FAKO ( Fakoemülsifikasyon) yöntemiyle lens içerisinde bulunan bulanık lens metaryali temizlenir ve lens yeniden saydamlık kazanır.

KEDİ VE KÖPEKLERDE KATARAKT