KEDİ VE KÖPEKLERDE KÖRLÜK (AMOROSİS)

     Gözde gözle görülebilecek herhangi bir patoloji gözlenmeksizin hayvanın görmememsidir.

     Gözün lens, kornea, korpus luteumgibi optik sisteminde oluşabilecek bulanıklaşma ve opasiteler görüş kaybı oluşturur. Yine retina bozuklukları; retinitis, retinal hemorojiler amorosislerde %80 oranında etkili olmaktadır. Nervus opticus’un tümör ya da ödem gibi sebeplerle basınç altında kalması, papillitis, nöritis gibi durumlar ya da merkezi sinir sistemi hastalıkları ve metabolik  hastalıklar sonucu da körlük oluşabilir.

   En belirgin semptom göz bebeği refleksinin olmamasıdır (midriyasis). Aynı zamanda ürkek davranışlar ve objelere çarpma gözlenir.

    Akut durumlarda sebebe yönelik yapılan ilaç tedavileriyle olumlu sonuçlar alınabilirken kronik amorosislerin prognozu olumsuzdur. 

KEDİ VE KÖPEKLERDE  KÖRLÜK (AMOROSİS)