KÖPEKLERDE LENS ÇIKIĞI (LUX. LENTİS)

Lens, göz küresi içerisinde yer alan, ışığı kırarak görüntü oluşumuna yardımcı olan saydam ve bikonveks yapıda bir oluşumdur. Lens çıkığı; lensigöz içerisinde tutan bağların kopmasıyla parsiyal ya da total olarak  lensin öne ya da  arkaya doğru yer değiştirmesidir.

    Genetik ve gelişimsel bir yatkınlık sonucu oluşabileceği gibi ( Jack Russel, Beagle, AÇK, Poodle ,  Fox Terrier), travmatik ya ada sekonder sebeplerle de ( üveitis, glakom, retina yangısı ve  ayrılması) oluşabilir.

   Etkilenen gözde tansiyon artışı, korneada bulanıklaşma ve iriste titremeler ( iridonesis)görülebilir.

   Tedavisi operatiftir. Göz içerisinde serbest halde bulunan ya da öne doğru baskı yaparak ağrı oluşturan lens alınarak gözden uzaklaştırılır.

KÖPEKLERDE LENS ÇIKIĞI (LUX. LENTİS)